video filmesana video filmeshana "video filmēšana" 3d filmēšana" "3Д видеосъемка"

Kas ir 3d?

3d ir telpiskuma un dziļuma izjūta, ko iegūst, skatoties divas paralēlas bildes, kuras ir ar mazu nobīdi viena no otras, tieši tāpat kā cilvēka acis.

Kā tiek rādīts 3d Kinoteātrī

Ar speciāliem 2. projektoriem, kas raida vienlaicīgi divas bildes uz viena ekrāna, vienu labai acij, otru kreisai acij, lai radītu 3d efektu. Vai arī, kinoteātros, kas nav aprīkoti ar jaunākajām tehnoloģijām, raida divkrāsaini iekrāsotu bildi, ko izfiltrē katrai acis ar divkrāsainu stiklikņu brillēm. Tāpēc, skatoties bez brillēm, bilde dubultojas, jo ir redzamas abas bildes abām acīm vienlaicīgi.

Kā tiek rādīts 3d televizorā.

3d televizoros 3d var būt izmantojot divkrāsaino "anaglyph" tehnoloģiju (jāskatās ar divkrāsainajām brillēm), vai arī tiek rādīts mainoties katrai acij atsevišķi savs kadrs (jāskatās ar aktīvajām brillēm), vai abus kadrus rāda vienlaicīgi (polarizētajām brillēm), atkarībā no televizora iespējām.

Kas ir 3d brilles ar sarkanu un zilu stikliņju

Divas paralēlas bildes tiek pārklātas viena otrai pāri, iekrāsojot katru bildi savā krāsā, kuras savukārt tiek izfiltrētas speciālās "anaglyph" brillēs, kur katrai acij ir savas krāsas stikliņš. Tas no divkrāsainās bildes redz tikai vienu no tām krāsām, tādā veidā katra acs redz savu bildi.

Kādēļ dažkārt brilles ir ar citu krāsu stikliem?

Divkrāsainās bildes nav perfekta tehnoloģija. Tā ir novecojusi. Un tur nevar redzēt īstās filmas krāsas, un bilde redzami dubultojas. Izmanto dažādas krāsas, lai mazinātu krāsu bojājumus un dublicēšanos.

Kas ir 3d briles ko mums izdod Kinoteātrī

Tās var būt papīra divkrāsainās brilles vai plastmasas polarizētās vai aktīvās brilles, kuras ir dārgākas, un jāuzmanās nesaplēst.

Vai 3d briles ar kurām mēs skatamies 3d televizoru atšķiras no kinoteātrī izdotām brilēm?

Vai 3d var parvērst parastā video skatīšanas režīmā, bez 3d efekta?

Var, bet nebūs izteikta dziļuma vai telpiskuma izjūta. Būs, kā parastā filma televīzorā vai TV pārraide.

Vai parsto video ko mēs skatamies televīzorā var parvērst uz 3d, un kāpēc nevara?

Var, bet tas nebūs īsts 3d, tas būs simulēts un ne vienmēr izskatīties pareizi.

Kas ir Polarized 3D brilles un ko nozīmē vārds Polarized

Polarizētajām brillēm, katrs stikls ir ar savu polaritāti, kas laiž cauri attiecīgi polarizētus gaismas starus. Analoģijai - tas ir tā kā gaismas staram būtu piešķirta kautkāda noteikta forma un tikai to noteikto formas staru var redzēt katrā brilles stikliņā atsevišķi.

kas ir Anaglyph 3-D brilles.

Tās ir brilles, kuru stiklikņi ir katrs savādākā krāsā. Analoģijai - ja skatās caur sarkanu stiklu, tad nevar redzēt sarkano krāsu aiz stikla, jo tā sakrīt ar stikla krāsu.